ХАСКОВО – 09.11.16 – Модерна противопожарна станция за 1 153 019 лв. прави по проект Димитровград

Автоматична наблюдателна станция за разпознаване на горски пожари ще бъде изградена в Димитровград по съвместен проект с турската община Узункюпрю. Проектът е на стойност 1 153 019 лв. и ще се изпълнява по Програма „INTERREG-IPA Трансгранично сътрудничество между България и Турция“.

Т. нар. противопожарна кула ще бъде оборудвана с най-съвременни технологии за ранно известяване при горски пожари, уточняват от общината.  Това е високотехнологичен наблюдателен комплекс, разположен върху метални конструкции и включващ функционално свързани електронни съоръжения и компоненти, обединени в единна система за наблюдение, охрана, мониторинг, анализ, комуникация и ранно известяване за неблагоприятни рискови събития, които могат да застрашат целевите територии и видове, обясняват от община Димитровград.

Станцията ще бъде разположена край село Крепост, а наблюдаемата зона ще е не по малка от 314 кв. километра.  Осигурена e възможност за целогодишна работа при всякакви метеорологични условия. Радиусът на действие на всяка наблюдателна станция ще е не по-малко от 10 километра, като на това разстояние различава самостоятелен обект с площ от 3,3 кв. м.

Съоръжението съдържа локаторна станция, свръхчувствителни термо и видео камери, прецизен въртящ модул, локален сървър, модул за автоматичен и ръчен дистанционно управляем режим на работа, метеорологична станция, сигнално-охранителна система, телекомуникационен модул, система за подпомагане вземането на решение и две работни станции с възможност за разширение на системата до 32 камери.