ВЕЛИКО ТЪРНОВО – 31.10.16 – Даниел Панов и колективът в регионалната библиотека обсъдиха бъдещото на старата градска част

Бъдещото развитие на старата градска част на Велико Търново бе сред темите на работна среща между кмета Даниел Панов и колектива в Регионална библиотека „П. Р. Славейков”.
Единият от проектите в инвестиционната програма на Общината, одобрена от Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, е за основен ремонт на сградата на културната институция, заедно с реконструкция на музей „Възраждане и Учредително събрание” и Археологически музей”. Изцяло преобразени и обновени ще бъдат площадното пространство между трите сгради, 40 улици в старата част на града, заедно с панорамните площадки за наблюдение.
Обсъдено бе и намерението библиотеката да има нова сграда в бъдещия градски център на Велико Търново, който ще се оформи върху терените на Старото военно училище. За етапната реализация на големия проект в инвестиционната програма по ОП „Региони в растеж” са заложени 10,8 милиона лева.
Одобрение получи идейният проект за превръщането на бившето Сержантско училище в съвременен бизнес център, в който ще бъдат обособени площи за изложения на открито и закрито, включително и на подобни събития за книги и литература.