КЮСТЕНДИЛ – 02.11.16 – Санкции от 50- 500 лв. за непочистен сняг от тротоарите пред домовете в Кюстендил

Заповед за зимното почистване и действията при снеговалеж и заледяване издаде кметът на община Кюстендил Петър Паунов. В нея се казва: ” При снеговалеж да се започне незабавно почистването от сняг и лед на улиците, площадите, тротоарите, местата за общо ползване и подходите към жилищните блокове и домовете на гражданите”. Отговорници са ОП “Чистота” и фирмата сключила договор за поддържане на четвъртокласната пътна мрежа.
Едноличните търговци и юридическите лица ще плащат глоби от 100- 10 000 лв. за констатирани непочистени от лед и сняг тротоари и прилежащите части към имотите им. Санкцията за физическите лица е от 50- 500 лв.
При почистването на тротоарите, събраният сняг не трябва да се изхвърля на уличното платно, а да се складира в края на тротоара.
Оперативен дежурен към Общински съвет по сигурност на община Кюстендил ще приема ежедневно на телефон информация до 04, 30 ч. от фирмите и организациите ангажирани със зимното почистване.