СЛИВЕН – 01.11.16 – Над 80% от сливенските ученици са билингви

От 22 207 ученици в област Сливен, повече от 80% от тях са билингви. Това заяви началника на Регионалното управление по образование в Сливен Бисерка Василева.
По думите й основните проблеми са, че децата не посещават детската градина, не получават подкрепа от своите семейства и говорят на български език само в училище. Това са предимно деца от ромския етнос. Те тръгват на училище без да знаят български език, коментира Михалева.
Добрите практики на обучение във всички направления на образованието бяха представени на тридневен форум в Сливен.
Основните изводи са, че ако децата стоят по-дълго в училище ще имат много по-добри резултати, опита родителите им да се приобщят, преподаване на уроци с различни игрови елементи, използването на електронни уроци, онагледяването и др.
Според Бисерка Василева много е важна връзката училище – родител. Затова усилията са насочени към въвеждане на електронно управление, електронни уроци и дневници, както и използването на електронното портфолио.