БЛАГОЕВГРАД – 24.10.16 – За първи път в Благоевград ще бъде разкрита подвижна секционна избирателна секция

За първи път в община Благоевград ще има подвижна секционна избирателна комисия. Това стана ясно днес, при провеждането на консултация с представителите на местните ръководства на политическите партии в Благоевград. Срещата се проведе в Община Благоевград и бе открита от Секретаря на Община Благоевград София Янчева и заместник- кмета по икономика и финанси Иво Николов, в качеството му на кмет, упълномощен със заповед от кмета Атанас Камбитов.
До крайния срок за подаване на заявления за гласуване с подвижната избирателна урна 22 октомври 2016година, са подадени общо 21. За Благоевград са подадени 20, едно за село Падеш. Поради сформирането на подвижна избирателна комисия на територията на Община Благоевград, избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, могат да заявят желанието си в писмена форма чрез заявление по образец, или чрез електронно заявление чрез интернет страницата на общината по постоянния им адрес или настоящия им адрес.