КЪРДЖАЛИ – 14.10.16 – В Астрономическата обсерватория в Кърджали се проведе Младежка научна конференция по природни науки

В Астрономическата обсерватория „Славей Златев” в Кърджали бе даден старт на Първата младежка научна конференция по природни науки и математика, която се провежда в рамките на програмата за Деня на Кърджали – 21 октомври.
По време на форума бяха представени 9 доклада от 15 участници, като всеки един от тях имаше 10 минути за представяне на разработката си. Докладчиците бяха от три кърджалийски училища – СУ „П.Р.Славейков“, СУ „Отец Паисий“ и Езиковата гимназия „Христо Ботев“, като трима от тях са бивши техни ученици, сега студенти и магистрати. С тези разработки те са печелили награди от национални и международни научни форуми.
Над 50 техни съученици с интерес по математика, информатика и природни науки изслушаха с интерес докладите на участниците в залата на Астрономическата обсерватория. Част от докладите засягаха и проблеми на астрономията. Има някои оригинални решения на ученици, интересна работа, която е хибрид в своята научна област – между информационните технологии и астрономията.Някои доклади са чисто приложни, други са ценни като математическо решение, но повечето са с принос към съответната наука”, обобщи директорът на обсерваторията Агоп Узунбохусян.