ХАСКОВО – 19.10.16 – Дават още пари за оградата в Хасковска област

Правителството одобри допълнителни разходи за изграждането на оградата по българо-турската граница за Хасковска област. Съоръжението е от изключително значение за противодействие на нарастващия през последните години миграционен натиск по българо-турската граница и цели опазване на държавната граница и овладяване на бежанската вълна.
С постановлението се предоставят и целеви средства в размер на 50 хил. лв. на Националния археологически институт с музей към БАН за завършване на проучванията на Могила №3 в землището на харманлийското село Изворово.
Откриването на находки с изключителна научна, художествена и експозиционна стойност от световно значение налага спешното завършване на проучванията.