РАЗГРАД – 10.10.16 – Обявиха конкурс за шеф на общинското образование

Обявиха конкурс за началник на отдел „Образование“ в община Разград. Заповедта на кмета д-р Валентин Василев за обявяване на конкурса за държавен служител “Началник на отдел “Образование” е с дата 6 октомври, обявлението е публикувано е на сайта на местната управа на 7 октомври, а срокът за подаване на документи е 18 октомври.
От обявлението става ясно, че новият шеф на общинското образование може да е и със степен бакалавър, това е минималното изискване за участие в конкурса. Областта на висшето му образование трябва да е „Педагогически науки с професионални направления: Теория и управление на образованието и Педагогика“. Задължителният професионален опит е 4 години.
Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест и интервю. Основната заплата за длъжността е 1100 лева – става още ясно от обявлението.