ВИДИН – 05.10.16 – Във Видин засилват ръководната роля на директорите на детски градини

„Засилваме ръководната роля на директорите на детски градини в условията на делегиран бюджет“  Това заяви кметът на общината пред медиите след редовното заседание на Общинския съвет. Заседанието на Общинския съвет започна с полагането на клетва от Десислава Венелинова – новоизбраният кмет на с. Капитановци.
В дневния ред се наложи да се осъществи промяна в поименния списък на капиталовите разходи, за да се осигурят необходимите средства за покриване на фонд „Работна заплата” след оптимизацията на детските градини, въвеждането на делегираните бюджети, осигуряването на средства за обезщетения, както и средствата за служителите от филиал „Образование-единното бюджетно счетоводство“, които за половин месец имаха задължения за довършване на процедурата по закриването на филиала като второстепенен разпоредител с бюджет. Кметът припомни, че целта на оптимизацията и обединяването на детските градини е именно тази, да се засили ръководната роля на директора,  повишаване на качеството във възпитателния процес, обгрижването на децата и еднаквост в материалната база с по-добри битовите условия, които  да предлагат детските градини.
Размерът на средствата за осигуряване на   работните заплати на персонала в детските градини е 96 000 лв, в това число и над 13 000 лв. резерв за непредвидени разходи, както и отпускане на безлихвен кредит на  стойност над 50 000 лв. за изплащане на обезщетенията по Националната програма „Оптимизация на училищната мрежа“, с който да се покрият тези разходи, като в последствие този кредит ще бъде възстановен на Общината от Министерството на образованието и науката.
Следващите предложения бяха свързани с отдаване под наем на обекти – общинска собственост, продажба на имоти частна общинска собственост, които се намират в кв. „Нов път“.