ПАЗАРДЖИК – 14.09.16 – 19 училища искат отсрочка за изпълнение на здравни предписания

Част от училищата в Пазарджишка област не успяват да изпълнят навреме предписанията на РЗИ и искат отсрочка. 19 директори са подали молби за това, съобщават от инспекцията. Причина за затрудненията е недостигът на пари. Санкции не са наложени.
Инспекторите от държавния санитарен контрол са проверили всички 124 училища. От тях 28 са държавни, 96 са общински. Предписания за ремонти са издадени на 49 училища. При извършване на последващ контрол бе констатирано, че 30 от тях са спазили дадените препоръки.
Във всички училища през лятото са направени подобрения: подмяна на подова настилка, частична смяна на врати на класни стаи, смяна на ученическа мебелировка, ремонт на помещенията, на покривни конструкции, фасади, осигуряване на ергономични мебели. Извършена е профилактика на отоплителната система, ВиК, ел. инсталации и частични ремонти по поддръжка на сградите – постно и блажно боядисване на места, където е необходимо.