ЛОВЕЧ – 01.09.16 – Вървят проверки на незаконни строежи в центъра на Ловеч и кв. Вароша

Проверки за незаконно строителство в централната част на Ловеч и кв. Вароша текат в момента, съобщи кметът Корнелия Маринова. Те са разпоредени с постановление на окръжната прокуратура, с което е възложено извършване на проверки за наличието на незаконни строежи от четвърта, пета и шеста категория.
Към 22 август са проверени 104 имота. Съставени са 51 констативни протокола, като следва да се извърши обстойна проверка на 32 от строежите. За 12 сгради собствениците са предоставили строителни книжа.
За един строеж – в кв. Вароша, е издадена заповед за премахване, която следва да се изпълни доброволно. За осем сгради е установено, че отговарят в градоустройствено отношение на изискванията за търпими строежи и следва да се предоставят документи за собственост и декларации за времето за тяхното изграждане.
Останалите 11 строежа се проверяват текущо. Съставен е констативен акт на собственик на гараж на ул. „Панайот Волов” в Ловеч и строежът впоследствие е премахнат.