МОНТАНА – 19.08.16 – Започнаха нова детска градина в Монтана за 1 млн. лева

До края на годината децата в квартал „Кошарник” ще имат нова детска градина, съобщи кметът на Монтана Златко Живков. Днес бе направена първа копка за строежа на сградата. Тя е се изпълнява в рамките на проекта „Комплексен подход за ромско включване в община Монтана”, финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество”. Капацитетът на сградата ще бъде достатъчен да бъдат обхванати всичките близо 100 деца в квартала. В сегашната детска градина там има 84 момиченца и момченца. Строежът на новото детско заведение е на стойност близо 984 хиляди лева. Освен него по швейцарския проект ще бъде направен културен център в квартал “Огоста”, ремонт на читалището в Габровница и кабинетите на здравните медиатори в поликлиниката в Монтана. Така ще се осигури по-лесен достъп до различни социални, административни, здравни и социални услуги на ромите, укрепване на културната интеграция и идентичността, както и участието им в работата на институциите. Финансирането на всичките дейности е 2 милиона 592 хиляди лева. От тях 1 милион 892 хиляди лева са осигурени от Конфедерация Швейцария, 334 хиляди лева – от република България и 346 хиляди лева – от община Монтана. Изпълнението на проекта трябва да приключи до края на февруари 2019 година.