ШУМЕН – 25.08.16 – Безработицата в Шуменско се задържа над 13%

Равнището на безработица в Шуменска област през юли 2016 г. е 13.8%. Това сочат данните на Дирекция “Бюро по труда”. Това е спад с 0.2 пункта спрямо предходния месец, когато безработицата е била 14%. Броят на регистрираните безработни в бюрата по труда от областта e 10 513 при 10 677 през юни 2016 г. Спрямо същия период миналата година регистрираните безработни са с 1682 по-малко.
В град Шумен броят на регистрираните безработни през месеца е 1750 при 1819 за юни 2016. Равнището на безработица в града е 3.9%, с 0,1 пункт по-ниско от предходния месец. В сравнение със същия период миналата година регистрираните безработни са с 580 по-малко (2330 за юли 2015 г.). От бюрото по труда посочват, че 489 безработни в област Шумен са постъпили на работа през юли 2016 г. През месеца на работа са устроени 101 младежи на възраст до 29 години, както и 117 продължително безработни лица с регистрация в бюрата по труда над 1 година.