КЮСТЕНДИЛ – 18.08.16 – Област Кюстендил е на дъното на класацията по средна брутна месечна заплата

Област Кюстендил е на предпоследното, 27-то място по показателя средна брутна месечна работна заплата в страната. Най- висока средна брутна месечна работна заплата получават наетите в областите София (столица) – 1 279 лв., Стара Загора – 938 лв., Враца – 907 лв. и Варна – 901 лв. Най- ниска е в областите Видин- 659 лв., Кюстендил- 670 и Благоевград- 671 лв.
През второто тримесечие на 2016 г., средната брутна месечна работна заплата за областта намалява спрямо първото тримесечие на 2016 г. с 1.0%, като достига 670 лева. Най- голямо намаление има в „Преработваща промишленост” – с 8.2%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение на средната месечна работна заплата са „Други дейности” – с 30.5%, „Строителство” – с 20.1% и „Селско, горско и рибно стопанство”- с 11.2%.
Средната брутна месечна работна заплата през второто тримесечие на 2016 г. за обществения сектор е 777 лв., а за частния – 635 лева, по данни на ТСБ- Югозапад, отдел “Статистически изследвания- Кюстендил”.
В сравнение с второто тримесечие на 2015 г. средната месечна работна заплата за Кюстендилска област нараства с 6.9%, като най-голямо e увеличението в икономическите дейности „Финансови и застрахователни дейности” и „Транспорт, складиране и пощи”.
Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата в обществения сектор нараства с 10.4%, а в частния сектор – с 5.5%.