ДОБРИЧ – 16.08.16 – Петър Калчев: ВиК-Добрич излиза от кризата

Бизнес-план за следващите 5 години представи управителят на „Водоснабдяване и канализация” – Добрич Петър Калчев пред Асоциацията по ВиК за региона. Сред акцентите в документа е планираното намаляване на загубите на питейна вода в Добричко – от 86%, колкото са сега, до 81% през 2021 г. Пред присъстващите Калчев обяви, че това е минимумът, но в дружеството ще работят за по-добър резултат – до 76%. Сред приоритетите в работата е автоматизирането и видеонаблюдението на всички помпени станции и контрола на водните потоци, както и подновяването работата на пречиствателните станции и осигуряването на по-високо качество на водата. Калчев посочи, че ще се вземат мерки за селищата със затруднено водоподаване и ще продължи подмяната на амортизираните участъци. Планира се още обособяване на терени със засилен инвестиционен интерес. Управителят посочи, че трябва ВиК мрежата да се подобрява съвместно с общините, защото предприятието няма финансов ресурс за големи ремонти. Очаква се тази година ВиК-Добрич да излезе на печалба 100 000 лева, а 2017 г. – над 700 000 лева. Това означава, че ще можем да теглим кредит, за да финансираме захранването на Добрич от язовир Цонево, което е моята мисия, каза Калчев. В момента дружеството няма неразплатени задължения към доставчици и услуги, с изключение на ел.енергия към „Енергийна финансова група”, която възлиза на 7.4 млн.лева. Вече има договорка ако ВиК покрие главницата от 6.5 млн.лева, доставчикът да свали цената на предоставяния ток от 86 на 67 лева за мегаватчас, сподели Калчев. Той води разговори с банка за кредит, който да покрие това задължение и да осигури още спокойствие за водното дружество. Има надежда и за разсрочване на дългове за над 6 млн.лева към две басейнови дирекции. Ако всичко това стане, в края на тази година ще бъдем едно нормално предприятие, излязло от кризата, след като имахме над 35 млн.лева задължения, каза Калчев.