ЯМБОЛ – 05.08.16 – Министър Василева подписа договор за втората фаза на водния цикъл на Ямбол

Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева и кметът на Ямбол Георги Славов подписаха днес договор за втората фаза на водния цикъл на града. Финансирането в размер на 36,7 млн. лв. е по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020″. Със средствата ще продължи изграждането на градска пречиствателната станция за отпадъчни води и ще се довърши линейната инфраструктура на града. В първата фаза на проекта бе изградена и рехабилитирана над 42,5 км канализационна и водопреносна мрежа, в това число липсващата допреди това канализация в най-стария квартал – „Каргон”. Кметът Георги Славов благодари на правителството, в лицето на премиера Бойко Борисов и на министъра на околната среда и водите Ивелина Василева за подкрепата ямболският проект да бъде предоговорен за изпълнение в новия програмен период, заедно с още няколко подобни проекта в страната. Той подчерта значението на изграждането на пречиствателна станция като задължително условия за покриване на екологичните норми и развиване потенциала на града при привличането на инвеститори. Преди подписването на договора, министър Василева и кметът на Ямбол инспектираха строителството на пречистващото съоръжение в южната част на града. Изпълнителят на обекта се ангажира да приключи изграждането му в рамките на година. Бъдещата пречиствателна станция ще обслужва цялото население на областния град, включително пречистване на водите от индустриалната зона. Предвидена е с капацитет за 110 еквивалент жители. В изграждането й е заложена тристепенна технологична схема за пречистване на отпадъчната вода- първично стъпало – механично утаяване; вторично стъпало – биологично пречистване и третично стъпало – отстраняване на азот и фосфор. Предвидени са също така съоръжения за обеззаразяване и за оползотворяване на отделения газ от стабилизиране на утайката-метан – ко-генерация.
„Интегриран проект за водния цикъл на гр. Ямбол – изграждане на ГПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа на гр. Ямбол – втора фаза” се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020″.