СЛИВЕН – 31.0.16 – В Сливенско функционират 7 болници с 569 лекари

Осем са заведенията за болнична помош през 2015 година в Сливенска област с 1025 легла, като седем от тях са болници с 1 015 легла. Това сочи справка на Териториално статистическо бюро Сливен. Заведенията за извънболнична помощ са 49, а другите лечебни и здравни заведения са 3 с 60 легла. Многопрофилните болници са 4 с 857 легла и в тях е съсредоточен 83.6% от легловия фонд на всички заведения за болнична помощ в областта. В сравнение с 2014 г. леглата в многопрофилните болници се увеличават с 13 или с 1.5%, а в специализираните болници броят на леглата намаляват с 10. Заведенията за извънболнична помощ са 49 с 2 легла. Сред извънболничните заведения с дейности по клинична медицина най-голям е броят на медицинските центрове – 11 заведения, следват диагностично-консултативните центрове – 3 и 1 дентален център. В края на годината в областта функционират 34 самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории. На основен трудов договор в лечебните и здравните заведения в областта практикуват 569 лекари. Лекарите по дентална медицина са 133, а медицинските специалисти по здравни грижи – 1 016, като 672 от тях са медицински сестри. В структурата на лекарите по специалности най-голям е броят на общопрактикуващите лекари – 108, или 19.0% от всички практикуващи лекари в областта, следвани от практикуващите Анестезиология и интензивно лечение – 29, или 5,1%, Акушерство и гинекология и Педиатрия – по 28 или 4.9%, Хирургия – 24, Кардиология – 23, Вътрешни болести и Образна диагностика – по 14 лекари. Осигуреността с лекари в края на 2015 г. е 29.8 на 10 000 души от населението при 40.6 за страната, а с лекари по дентална медицина стойността на показателя е 7.0 при 10.5 на 10 000 за страната.