ВИДИН – 15.07.16 – Благотворителен жест на кмета на Видин

Кметът на Община Видин Огнян Ценков дари собствени средства за 26-годишната Ирена Милчева, която страда от церебрална парализа и е без родители. Илияна Цанкова, личен асистент на момичето и нейна близка родственица получи сумата, необходима за закупуването на медикаменти и консумативи. Огнян Ценков направи дарението с думите: „Във връзка с инициативата, която правим всеки месец ви давам тази сума, като много съжалявам, че момичето е в такова тежко състояние. Ползвайте ги за детето”. Илияна Цaнкова благодари сърдечно и пожела здраве на кмета на Община Видин и на цялото му семейство.