КЪРДЖАЛИ – 16.07.16 – Годишната научна конференция на Съюза на астрономите в България се провежда в Кърджали

Единадесетата годишна научна конференция на Съюза на астрономите в България се провежда днес в Кърджали. В залата на Астрономическата обсерватория „Славей Златев” в града, която през тази година отбелязва 50 години от създаването си, близо 30 учени от страната и чужбина  представят днес и утре над 20 доклада и 10 постера. Научният форум бе открит от директора на кърджалийската обсерватория Агоп Узунбохосян. Той представи дейността й през изминалите пет десетилетия и кърджалийската следа в астрономията в България. Един от постерите на настоящата конференция е на базата на наблюдения, които са извършени по време на ежегодишните издания на Школата по астрономия на Белите брези. Става дума за разработка, свързана с фотометрията на бавно въртящи се астероиди. Освен този постер, 4 от заявените докладите са на астрономи, работили в Астрономическата обсерватория, каза Агоп Узунбохосян. Това са професор Илиян Илиев и Ина Барзова от Института по астрономия, доц. Петко Недялков от Катедрата по астрономия в Софийския университет и доц. Иванка Кирчева, която е в организационния комитет за провеждане на конференцията на Съюза на астрономите в България. Според Узунбохосян, конференцията освен научна има и практическа стойност. Апаратурата и софтуерът, които се представят в докладите могат да бъдат приложими и в други области на познанието. Второто практическо приложение е свързано с методиката на преподаването на астрономията, които могат да бъдат приложени и използвани от учителите в цялата страна, при обучението на ученици и студенти.