ВИДИН – 01.07.16 – От 1 юли Община Видин започва структурирането на звено „Охрана”

Тази тема коментира кметът Огнян Ценков в отговор на въпрос от страна на медиите след редовното заседание на Общинския съвет от 30 юни, на което бе гласувано предложението за осигуряване на средства за финансиране на дейността на звено за самоохрана към Община Видин. „Необходимо е да се направи актуализация на бюджета, вътрешно разместване в параграфите, за да се включим в рамките на приетия бюджет за 2016 година. Ще осигурим средства и от 1 юли започваме да структурираме звено „Охрана”. Кметът обясни, че поради вече изтекли договори с охранителни фирми се налага предприемането на мерки, които да осигурят сигурността на общинските обекти. Ще бъдат назначени 21 лица за тези, които изискват жива охрана, а за обектите, които са със сигнално-охранителна техника, ще бъде обявена обществена поръчка. На заседанието бе гласувано и предложението, относно изменение и допълнение на „Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности”, процедура която трябва да се приведе в съответствие със закона на публичните финанси.  Приета бе Наредба за ползване на мери, пасища и ливади на територията на Община Видин, както и годишен план за стопанската 2016/2017. Предизвика интерес и дебати в залата планът за изпълнение  на Стратегията за прозрачно управление на Община Видин за срока на мандат 2015-2019 г. Гласуван бе и планът за противодействие на тероризма, както и промените в маршрутните разписания по градски и междуселищни автобусни линии от общинската транспортна схема.