ПЛОВДИВ – 05.07.16 – Криста Марквалдер: Многообразието на Пловдив е шанс за неговото пълноценно развитие

Преди да посети квартал Столипиново председателят на Националния съвет на Швейцария Криста Марквалдер беше посрещната от кмета на града инж. Иван Тотев в залата на Община Пловдив.

„Пловдив е мултиетнически град с наличие на много и различни общности – арменска, мюсюлманска, еврейска, католическа. Непрестанно и ежедневно полагаме усилия за развитие на града. Интензивно работим за напредъка ни в областта на IT и аутсорсинг индустрията“, заяви кметът в обръщението си към госпожа Криста Марквалдер. Той посочи, че Пловдив има 9 университета, а образованието е сред основните приоритети в политиката на Община Пловдив, като безработицата в областта е 8 %. Председателят на Националния съвет на Швейцария Криста Марквалдер поздрави кмета Иван Тотев за избирането на Пловдив за Европейска столица на културата през 2019. Тя сподели, че швейцарската икономика е отворена икономика и като такава е ориентирана много към външния пазар, към страните от Европейския съюз, който е най-силният им партньор. В частност България е едно добро място за инвестициите на Швейцария, заяви Криста Марквалдер и сподели, че многообразието на Пловдив е шанс за неговото пълноценно развитие. По време на официалната среща кметът Иван Тотев сподели, че в момента съвместно с Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ и Община Пловдив се подготвя нова специалност – софтуерно инженерство за 50 студенти, 30 от които са с български произход от Украйна. Председателят на Националния съвет на Швейцария Криста Марквалдер е на официално посещение в България за среща с учители, деца и родители от началното училище „Найден Геров“ и детската градина „Лилия“, както и с лекари и персонал в медицински център „Изток“. През септември 2016 година с швейцарско финансиране стартира проектът „Интегриран подход за социалното включване на роми и други уязвими групи в Община Пловдив“. Две начални училища, детска градина и медицински център са целевите обекти. Планира се изграждането на две  нови сгради – за Образователен център Столипиново и за допълнителни кабинети към медицинския център, както и поредица от образователни и здравни дейности в периода до април 2019. С общ бюджет от 1, 077, 500 лева (633,800 швейцарски франка) проектът е насочен към подобряване достъпа на ромските деца до детска градина и училище, подобряване качеството на преподаването и поощряване на родителите да изпращат децата си на училище. Целевите райони са Столипиново,  най-големият ромски квартал в Европа и съседният град Куклен, където има компактна група роми.