ПАЗАРДЖИК – 29.06.16 – Оставиха баба и самотна майка с две деца в общинско жилище

Самотна майка с две деца засега остава в общинското жилище в Пазарджик, което обитава с непълнолетната си дъщеря, малолетното си момченце, родено през 2013 година, и майка си. Бабата – С. Петкова, обжалва успешно издадената заповед за освобождаване на гарсониерата от 44 кв. м на първа инстанция. Разпореждането е издадено на 30 юли миналата година.
В жалбата си пред Административния съд пазарджиклийката пише, че при издаването на документа не е отчетено, че неплатените наеми са издължени, както и че с двете деца нямат друго жилище. Въпреки това юристката на общината Пламенка Виячева поиска от магистратите жалбата да бъде оставена без уважение. След като пропуснала сроковете за оспорване на заповедта, Петкова получила покана да освободи доброволно панелката. Тогава подала молба до обществения посредник Иван Димитров, като приложила копия от платежните документи за наемите и уведомила, че с нея живее дъщеря й – самотна майка. Сезирана била и администрацията на президента, откъдето отново изпратили писмото до Община Пазарджик. Но през ноември 2015-та следва нова заповед за освобождаване на жилището. Петкова отказва да я подпише и я атакува в съда. От представените документи се вижда, че двете жени нямат никакво имущество и ако се изнесат, остават на улицата, заедно с децата. Малкото боледува често. Съдия Мариана Шотева се обоснова, че при издаването на оспорената заповед общината не се е съобразила с основни принципи на българското и международното  законодателство, както и с практиката на Европейския съд за правата на човека. Международните стандарти изискват в случаите когато принудителните извеждания засягат единственото жилище, властите да осъществяват предварителни консултации със засегнатите и да не допускат те да останат бездомни, да бъде предложена алтернатива. Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок.