СЛИВЕН – 28.06.16 – От 50 до 50 000 лева глоба, ако караш каруца

От 50 до 50 000 лева ще бъдат санкциите за тези, които управляват превозни средства с животинска тяга на територията на Община Сливен. Ръководството на Община Сливен и Районното полицейско управление обсъдиха съвместните си действия по прилагането на новата Наредба за опазване на обществения ред, която засяга именно карането на каруци. Участниците в срещата се обединиха около идеята да се изземва част от предмета на нарушението – впрегатния „кошум”. Той ще бъде връщан, след като собственикът заплати глобата по съставения акт. Създадена е организация по изпълнението на наредбата, а компетентните органи декларираха, че нарушителите ще бъдат стриктно санкционирани. Предвидени са глоби в размер от 50 до 1000 лева или имуществена санкция в размер от 100 лева до 10 000 лева, а при повторно нарушение на физическите лица – от 100 лева до 5000 лева и имуществена санкция от 300 до 50 000 лева.