СТАРА ЗАГОРА – 27.06.16 – Тежко финансово положение за бившия ТУБ диспансер

На заседанието на Общинския съвет през месец юли ще бъде разгледано бъдещото развитие на Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания, която е изцяло общинска собственост. Това бе и една от основните точки разгледани по време на Председателския съвет на старейшините, каза председателят на Общинския съвет Емил Христов.
Постоянните комисии по здравеопазване, финанси, общинска собственост и законност ще изготвят задълбочен анализ на състоянието на дружеството и вероятните възможности за справяне със сегашните и евентуалните му бъдещи задължения.
„Трудно мога да прогнозирам посоката, в която ще се движим, защото директорът на болницата д-р Чавдар Попов направи всичко възможно за намаляване на разходите й, но все още са твърде високи, а е непосилно да харчим парите на старозагорци просто така”, коментира Емил Христов след срещата на водачите на групи в ОбС с д-р Чавдар Попов. Той подчерта, че пациентите с пневмо-фтизиатрични заболявания няма да останат без лечение, тъй като по същите клинични пътеки, разрешение за работа е получила и УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович”. Към момента задълженията на дружеството са в размер на 500 000 лева. Персоналът не е получавал заплати през последните 3 месеца.