ЛОВЕЧ – 22.06.16 – 30 деца на емигранти от Ловеч събра сдружение в интерактивна надпревара

Интерактивна надпревара проведе ловешкото сдружение „Знание” за деца, чиито родители работят в чужбина. Състезанието игра събра 30 участници. Играта имаше 8 кръга, като всеки бе насочен към различна област, в която младежите имаха възможност да изявят талант или покажат силните си страни. Задачите включваха тестване на знанията за реагиране при здравен проблем, изготвяне на здравословно дневно меню, тест за знанията им по теми, свързани с гражданското участие и правата, гарантирани от българското законодателство, логически задачи, игри за сръчност и артистично представяне и умения за аргументиране. Участниците бяха разделени в 5 отбора с по 6 души.
Трудната задача да отсъди кой отбор се е справил най-добре беше на журито, председателствано от областния управител на Ловеч Ирина Митева, Розка Петкова – старши експерт в Регионалния инспекторат по образованието, Моника Дончева – директор на Ресурсния център, д-р Милка Хаджийска и Ангелина Стефанова – главен експерт в община Ловеч. Сред критериите за оценка на журито бяха: работата в екип, толерантност към другите, показани знания и умения. Награди получиха всички, но по-важното беше забавлението, съвместната работа, срещата с други младежи и възможността за изява.
„Над 3 млн. българи са принудени да работят и живеят в чужбина, голяма част от тях са разделени от децата си, които растат и се обучават в България. Интересно беше да чуем аргументите на тези деца „за” и „против” евентуален техен избор да останат в България. Родината, приятелите, природата, историята, навикът да живеят тук, българската кухня, лесен достъп до образование са нещата, които биха задържали децата тук. Ниските доходи, корупцията, нивото на политиката, неспазването на законите, безработицата, насилието, престъпленията, опознаване на чужди култури, реализация, пари са сред аругументите, които младежите посочват, за да напуснат трайно България”, са изводите на сдружение „Знание”.