СМОЛЯН – 22.06.16 – Специализиран софтуер ще открива опасни свлачища в Смолянско

В рамките на проект се разработва и специфичен софтуер, който ще предсказва за  опасни свлачищни дейности в Смолянско. Това стана ясно на старта на обучителна среща по проект “Модел за оценка на риска от свлачища и за превенция и намаляване на последиците от бедствия”.
„Събират се данни за метеорологичните условия и също така за количеството на подпочвената влага. Тези параметри имат отношение към възможността за възникване на опасност от свлачищни процеси. Този софтуер е адаптиран за всички тестови територии, които са включени в рамките на проекта, като една от тях е свлачището в района на Смолянски езера”, коментира инж. Радка Тунева-Янчевска от Областна администрация – Смолян.
„Свлачищните процеси са един от големите проблеми на нашата територия, от гледна точка на инфраструктура и реални заплахи. Включихме се в този проект, за да имаме възможност да проучим опита и моделите, които биха могли да помогнат най-вече при прогнозиране на тези събития“, коментира ръководителят на проекта инж. Момчил Караиванов, също от Областна администрация – Смолян. Според него, към момента са изградени точки за набиране на метеорологична информация, която се подава към общата система и се сравнява с данните, добити и изследвани от лицензирана лаборатория, на база, на които да може да направи модел за предварителни прогнози.
„Надяваме се, че този модел ще се окаже достатъчно добре работещ в реални условия, след което той ще бъде предоставен на общините в област Смолян и РД ПБЗН-Смолян, като звено имащо отношение. Идеята е, на база на италианската практика и експертиза, давайки входна информация, касаеща почвени и метеорологични характеристики, да се прогнозира вероятността от активиране и обема на свлачищата“, добави още инж. Караиванов. Водещата организация  по проекта е Университет Камерино, Италия. Партньорите са: Областна админинстрация-Смолян; БАН-Институт за информационни и комуникационни технологии; Провинция Анкона, Италия; Астрономическа обсерватория-Атина, Гърция; област Белско Бяла, Полша.