ШУМЕН – 21.06.16 – Осигуриха средства за работен проект за пречиствателна станция за питейно води на Шумен

Община Шумен е получила 400 000 лв. от регионалното министерство за изготвяне на работен проект за пречиствателна станция за питейни води. Това обяви на пресконференция по-рано днес зам. кметът по строителство и екология инж. Боян Тодоров. По думите му, в кратки срокове ще се проведе процедура за избор на изпълнител, който да подготви проекта в рамките на настоящата година, а през 2017 г. вече ще се мисли за осигуряване на средства за строежа, като приоритетно пари ще се търсят от европрограмите.
„Одобрената от МРРБ сума поставя в нова ситуация кметската управа. Ние трябва много бързо да подготвим процедурите по отношение на площадката на пречиствателната станция за питейни води и обявяването на обществена поръчка. Целта е в кратки срокове да имаме готов работен проект, с който да кандидатстваме за финансиране пред европейските програми”, коментира Боян Тодоров. Той допълни, че предстои промяна площадката на бъдещото пречиствателно съоръжение. Причината е, че сегашното местоположение до Помпена станция „1300″, преди кв. „Дивдядово” предполагало много високо водно налягане , което в случая ще е недостатък, защото оскъпявало процеса. Новият терен в двора на Метрологията е държавен и няма да има нужда от отчуждителни процедури и харчене на пари за обезщетения на собственици на земеделски земи. Освен това, няма да е необходимо да се строи мини водноелектрическа централа накрая, а ще се приложи методът на заустване.
„С новата площадка, за която чакаме решение на общинския съвет, бързо ще решим проблема за изграждането й, тъй като отпадат основни елементи. Има изградена инфраструктура, съществува канализация, бързо ще бъде сменено предназначението на земята, по-ниско ще бъде експлоатационното решение и по-ниска себестойността на проекта. По наши първоначални изчисления ще спестим 3-4 млн. лева за изграждането”, каза още инж. Тодоров.