ПЛЕВЕН – 14.06.16 – ОбС-Плевен отхвърли ветото на кмета за такса смет за читалищата

След дебати, продължили малко повече от час, съветниците от местния парламент отхвърлиха ветото на кмета на Плевен относно решението му от майската сесия да се отпишат задълженията на читалищата на територията на община Плевен, начислени за периода 2011 – 2015 г. На извънредната сесия, която се състоя на 14 юни, с 23 гласа „за”, 5 – „против”, и 4 – въздържал се, отново беше решено на читалищата в община Плевен да не се начислява такса смет за периода 2011-2015 г. По предложение на съветника Даниела Данова, съветниците решиха да задължат читалищата в едномесечен срок да подадат декларации по чл. 14, ал. 1 на Закона за местните данъци и такси, което означава, че в бъдеще те ще трябва да плащат тази такса.