СМОЛЯН – 15.06.16 – Община Смолян прави пореден опит да вземе заем от 10 млн. лв.

Днес ръководството на Община Смолян ще се опита за пореден път да убеди общинските съветници, че е необходимо тегленето на нов заем в размер на 10 млн. лв. Това ще стане на редовното заседание на Общински съвет – Смолян, което е от 15 часа в Сесийната зала на общинската администрация. Предложението за облигационния заем е на кмета на общината Николай Мелемов. Според вносителя на докладната, средствата ще бъдат използвани за рефинансиране на съществуващ дълг. Първият опит за изтеглянето на заема в началото на пролетта бе неуспешен, тъй като управляващите не успяха да съберат нужните гласове. При втория опит миналия месец, Мелемов изтегли докладната в последния момент, като се обоснова с поискани допълнения от страна на комисията в искането за кредит, но простата сметка на пресъстващите съветници показваше, че отново управляващите нямат мнозинство. На сесията днес ще бъдат разгледани общо двадесет точки, между които кандидатстване на Община Смолян с проекти по „Изграждане на нови социални жилища“, „Обновяване и енергийна ефективност на образователна инфраструктура“, „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска среда на Смолян“ и др.