ДОБРИЧ – 31.05.16 – Добрич получава 26.7 млн.лева за градско възстановяване и развитие за периода 2014-2020

Инвестиционната програма на Добрич е одобрена, съобщават от Общината. Министерството на регионалното развитие и благоустройство публикува в информационната система ИСУН 2020 решение, от което става ясно, че е одобрена „Инвестиционна програма за изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020″ на Община Добрич по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Предстои да бъде сключено споразумение за изпълнението й. Продължителността на споразумението е 93 месеца – със срок на действие до 31 декември 2023 година. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е максимум 26 789 204 лева. С нея ще бъдат реализирани проекти по интегрираните планове за развитие, които Общината депозира, след като намеренията бяха обсъдени подробно с обществеността.