ТЪРГОВИЩЕ – 01.06.16 – Търговище трябва да остане без въздушни кабелни мрежи до началото на август

До началото на август тази година всички кабелни оператори, работещи на територията наобщина Търговище, трябва да приведат мрежите си в съответствие с нормативите. Това гласи напомнително писмо от Общинската администрация до фирмите, които имат изградени кабелни електронни съобщителни мрежи.
Напомнянето е във връзка с установени нарушения и незаконно изграждане на въздушни кабелни мрежи, без да се спазват изискванията на Закона за електронните съобщения и Наредба за правилата и нормите за проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на кабелни електронни съобщителни мрежи и прилежащата им инфраструктура. При проверките е било установено, че при изграждане на незаконни въздушни връзки са нанесени повреди и на стълбовете за улично осветление, чийто собственик е Община Търговище.
На територията на Търговище работят 7 дружества, които трябва да приведат мрежите си в съответствие с изискванията. Те са предупредени да спазват законовите положения и да преработят кабелните си връзки в съответствие с нормативите още през февруари тази година. След изтичане на дадените срокове всички незаконно изградени кабелни мрежи ще бъдат премахнати, гласи напомнителното писмо от Община Търговище.