ЯМБОЛ – 27.05.16 – Най-емблематичния проект в област Ямбол е на Домашен патронаж село Победа

Проект „Социално предприятие за обществено хранене „Домашен социален патронаж” с. Победа- Алтернатива за социално включване в малките населени места от селски тип” на община „Тунджа” е удостоен на Първо място в Конкурса за най-емблематичен проект в област Ямбол . Проектът „Социално предприятие за обществено хранене Домашен социален патронаж с. Победа – алтернатива за социално включване в малките населени места от селски тип” се реализира по ОП “Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.”, а общата стойност на осигуреното финансиране е 279 098, 41 лева. С изпълнението на проекта Община „Тунджа” отговори на потребностите на хората в неравностойно социално положение, чрез използване на създадения потенциал и капацитет за предлагане на услугата „Домашен социален патронаж” в 11 населени места и реализирането й по иновативен начин чрез разкриване на Социално предприятие със защитена заетост. След приключване на проектните дейности община „Тунджа” осигури устойчивост на създаденото Общинско социално предприятие, като съхрани и разви възможностите за защитена заетост като форма на социална закрила на целевата група. Запази и разшири дейността на социалното предприятие в предоставяне на услугата Домашен социален патронаж” в 11 – те населени места и към момента надгражда опита си чрез предоставяне на нови дейности и услуги с външно финансиране.