РУСЕ – 20.05.16 – Русенец оглави Агенцията по заетостта

Със заповед на Министъра на труда и социалната политика от днес Агенцията по заетостта има нов изпълнителен директор – Драгомир Николов. Досега той бе директор на Дирекция „Регионална служба по заетостта” – Русе, където работи от януари 2005 г. Драгомир Николов е икономист по образование, специалност „Икономика на труда”.
Има редица специализации в областта на пазара на труда, трудовото законодателство, осигурителното право, социалната защита, партньорството на местно, областно и национално ниво. Драгомир Николов има богат опит в управлението на проекти, реализирани и финансирани от европейски фондове. Бил е ръководител на проект „Обучение и адаптация”, регионален координатор по проект „Да успеем заедно”, ръководител на договарящ орган по грантови схеми, отговорен ръководител на регионално ниво по схеми и проекти с конкретен бенефициент, финансирани от ЕСФ по ОП РЧР.