ВЕЛИКО ТЪРНОВО – 16.05.16 – Студентите от ВТУ с протестни подписка и декларация срещу намаляване на евростипендиите

Декларация във връзка с намаляване обхвата на студентите,, които ще вземат европейски стипендии, прие Студентския съвет към ВТУ”Св. Св. Кирил и Методий”. Протестното писмо бе изпратено до министъраа на образованието и науката Меглена Кунева. В текста се изразява остро възмущение, че студентските стипендии за успех, финансирани ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” ще бъдат давани само на студентите от „приоритетните професионални направления“.
С нарочно постановление на МС от 25 март са посочени и приоритетните професионални направления, като те не включват хуманитарни специалности. Младите хора от ВТУ негодуват, че тъй като ВТУ е с хуманитарна насоченост, голям процент от тях ще останат без достъп до такива стипендии. Така от фиансираните от ЕС стипендии, не могат да се възползват повече студенти.
„Разбираме нуждата държавата да бъде мениджър в сферата на образованието и да работи според нуждите на икономиката за задоволяване на дефицита на кадри в страната”, се казва в декларацията. „Но, според нас, държавата може да развие своите виждания, не чрез изключването на специалности от възможността за получаване на стипендии, които са гарантирани от Закона за висшето образование. МОН може допълнително да финансира специалностите, които смята за ключови и да увеличи броя на държавните поръчки, пише оещ в декларацията. Великотърновските студенти са на мнение, че изкуственото разделение на студентите на „приоритетни“ и „неприоритетни“ разделя студентската общност и създава напрежение. „Европейската стипендия постигаше равнопоставеност на студентите при кандидатстване, защото при нея липсваха изискванията, които са в сила при държавните стипендии и се взема предвид само и единствено успеха, който студентът е постигнал през последните два семестъра. Стимулирането на едни „приоритетни“ специалности, за сметка на други, не гарантира задоволяването на нуждите на пазара, а напротив, може да доведе до обратен ефект, до намаляване на броя обучаеми в „неприоритетни“ специалности, гласи още протестната декларация Те припомнят, че досега с европейски стипендии голяма част от студентите са обезпечавали своето образование, тъй като са имали ниски доходи и са били в невъзможност да следват. В заключение Студентският съвет към ВТУ настоява за незабавно преразглеждане на водената от просветното ведомство политика за осигуряването на европейски стипендии и изпълнението на проекта.