ЯМБОЛ – 16.05.16 – Приключи народният събор „Мараш пее" в Стралджа

Най-важното качество на събора „Мараш пее” е това, че поддържа своето художествено достойнство. Това заяви акад. Крум Георгиев, председател на народни събор „Мараш пее” в Стралджа.
“Всеизвестно е, че във всеки събор има върхове и спадове. Удивителното в Стралджа е , че равнището се запазва! Втората особеност на събора „Мараш пее” тази година е извънредно големия брой детски състави, които са бъдещето на българския фолклор. Трето – въпреки модернизацията и съвременното звучене на по-младите състави, явиха се и два чудесни изворни състава, които са еталон за равнение на младежките състави по отношение на фолклорно съдържание, което трябва да се представя.” , коментира още акад. Георгиев. Жури с председател акад.Крум Георгиев и членове Николай Ников, Мария Градешлиева, Мая Тодорова и Нели Тончева Кавалджиева определиха класирането на танцовите колективи, участници в събора.