ДОБРИЧ – 18.04.16 – Добрич е сред градовете с най-висока безработица

74 900 са заетите в Добричка област, което е 48% от общо живеещите над 15-годишна възраст, информират от Териториалното статистическо бюро. Коефициентът на заетост е 55% за мъжете и 41% за жените. Регионът е на тринадесето място в страната по брой работещи. Във възрастовата група 55 – 64 години работят 46%. В сравнение с 2014 г. се отбелязва спад с 3.8 процентни пункта. Безработните в Добричко м.г. са 12 000, от които 5 800 са мъже и 6 100 – жени. Коефициентът на безработица през 2015 г. намалява с 0.5% в сравнение с 2014 г. и достига 13.8% при 9.1% средно за страната. Добрич е сред десетте области с най-високо ниво на безработица заедно със Силистра, Шумен, Видин. През 2015 г. в област Добрич икономически активните лица са 86 900, а относителният им дял е 55%. По този показател област Добрич е на шесто място в страната. Икономически неактивните лица между 15 и 64 години са 34 800, от които 14 500 са мъже и 20 300 – жени.