ШУМЕН – 18.04.16 – Общински съветник предлага промяна на имената на местности в Шуменско

Да бъде създадена временна комисия от общински съветници и представители на местната администрация с цел промяна на наименованията на местности в Шуменско. Това предлага съветникът от НФСБ Наталия Стефанова. „Голяма част от наименованията на местностите на територията на община Шумен са изгубили значението си и не са в съгласие със съвременните реалности и с принципите на българската именна традиция”, казва Стефанова в докладната си записка до местния парламент. Според Стефанова голяма част от местностите в региона носят имена като „Беш тепе”, „Кара чакъл”, „Кечи Баир” и „Мералък”, които не отговарят на българското историческо и културно наследство. Ако предложението бъде одобрено, в срок от 2 месеца 7-членна комисия ще трябва да извърши проучване кои наименованията на местности, на територията н Община Шумен, да бъдат променени и да направи мотивирани и подходящи предложения за тяхната промяна. След това предложенията ще бъдат подложени на обществено обсъждане.