РАЗГРАД – 04.04.16 – Първо дело срещу кмета: за кучетата

Първо дело срещу заповед на кмета д-р Валентин Василев започна в Административен съд-Разград. Процесът е за частична отмяна на заповедта за достъп до Приюта за безстопанствени животни. Сдружение „Защита на животните в Лудогорието“ настояват да отпадна изискването за писмено уведомление 3 дни предварително, тъй като наличието му нарушава Закона за защита на животните.
Административни пречки затрудняват правото на свободен достъп на гражданите до приюта за безстопанствените животни в Разград – смята председателят на сдружението „Защита на животните в Лудогорието“ Ирена Райчева. Процедурата, оформена в кметската заповед от февруари, спира осиновяванията, а издръжката на над 100-те животни в приюта тежи на общинския бюджет, тоест на гражданите на общината.
Ход на делото бе даден, но след представяне на жалбата и изясняване на позициите съдия Марин Маринов отложи процеса, като изиска от ответника – община Разград – в седемдневен срок да представи документи, свързани със статута на кучешкия приют – акта на създаването му, правилник за действие, всички административни актове относно функционирането му, както доказателства относно това дали е част от структурата на общинската администрация. В съдебна зала юрисконсултът на община Разград Сабри Дурльов обяви, че жалбата е не основателна, а в писменото становище на кмета д-р Валентин Василев по делото се обяснява, че подаването на предварителни заявления се налага, тъй като работещите в приюта имат и други ангажименти по залавянето на безстопанствени кучета и може да се окаже, че при посещението на граждани да няма служители в приюта. Според адвоката на сдружението Деяна Цанкова с липсата на свободен достъп е нарушена и Наредба №41 за изискванията към обекти, в които се отглеждат домашни любимци с цел търговия, към пансиони и приюти. Следващото заседание по процеса е на 15 април.