ТЪРГОВИЩЕ – 02.04.16 – Ремонтът на пътя за Търговище май ще се случи: обявиха обществена поръчка

Дълго чаканият ремонт на пътя Търговище – Разград е на път да се случи. От Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха обявени две обществени поръчки, свързани с тази дейност. Едната е за определяне на изпълнител на строителството на 15 обекта от първия етап на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“, а другата – за консултантската услуга, свързана със строителния надзор над изпълнението на проектите. Първата е с обща прогнозна стойност 151 891 834.03 лв. без ДДС, а втората – 4 720 000 лв. без ДДС. Ремонтът на пътя Търговище – Разград е обособена позиция №14 в обществената поръчка, прогнозната му стойност е 12 338 322.78 лв. без ДДС. Само два от останалите пътни участъци са на по-висока стойност. Ремонтът трябва да приключи за 15 месеца, включва два участъка с обща дължина 20,749 км. Началната точка на първия участък съвпада с границата между двете административни области Търговище и Разград, завършва 40 метра преди кръговото кръстовище край Трапище, на 40 метра в посока Разград пък започва вторият участък, който завършва на км 30+658.87 при началото на град Разград. Пътят ще остане второкласен, настилките трябва да са съобразени с максималната скорост за такова шосе – 90 км/ч., а в населените места, през които преминава – Трапище и Манастирско – 50 км./ч. – се уточнява в документацията. Ремонтът предвижда ширината на пътната настилка да се запази, извън населените места тя варира от 5,80 до 10,56 м., а в населените места – от 7,00 до 9,00 м., ще се възстановят бордюри и тротоари в селата, предвижда се и поддръжка на общо 11 водоскоци. В района преди Трапище, където има голям водосбор, се налага търсенето на индивидуално решение за подобряване на отводняването. В този участък се налага реконструкция на настилката, при което ще бъде търсено решение за изграждането на колекторна система – става ясно от документацията. Сред изискванията към бъдещия строител на пътя е през последните 5 години да е изпълнил строителство на подобен път с носимоспособност на пътната конструкция не по-малка от 11,5 тона на ос, с обща дължина минимум 20 км и с габарит не по-малък от Г10,5 метра. Има и конкретни изисквания за техниката, с която фирмата трябва да разполага: 3 багера; 5 товарачни машини; 2 грейдера; 5 валяка; 1 пътна фреза с минимална ширина 1 м.; 4 асфалтополагача; 8 бандажни валяка за асфалтови работи; 4 пневматични валяка за асфалтови работи; както и акредитирана строителна лаборатория. Прогнозната цена на строителния надзор на пътя Търговище – Разград е 370 000 лв. без ДДС. Тези оферти се отварят на 14 май.