ШУМЕН – 04.04.16 -Провеждат конкурс за иновативни бизнес идеи на млади шуменци

Областен информационен център-Шумен, в партньорство с „Европа директно”, „Предприемаческа академия Crew 21″, „Център за кариерно ориентиране” стартира конкурс за оригинални и иновативни бизнес идеи. Инициативата се провежда в рамките на кампанията на ОИЦ-Шумен „Успешни заедно”, поясни на пресконференция Галина Минчева, директор на Центъра. Кампанията е насочена към младите хора – до 29 години. Целта на конкурса е да се генерират, анализират и подкрепят иновативни бизнес идеи, които имат потенциал да се реализират в региона. „Идеите ще бъдат възможно най-атрактивно представени и са напълно реализуеми, с подкрепата на европейските фондове или други източници”, поясни Галина Минчева. По думите й, през май ще се проведе конференция по въпросите на малкия и среден бизнес, на която ще присъстват представители на организации, които могат да осигурят финансиране. На тази конференция ще бъдат представени и най-добрите идеи от конкурса. Конкурсът ще се проведе на два етапа. До 14 април младежите могат да подават своите бизнес идеи на електронната поща на Областния информационен център. Минчева обясни, че идеята трябва да бъде описана в една страница, да съдържа кратко описание, информация за автора, кои са потенциалните клиенти или ползватели на услугата. След това на 15 април организаторите ще отсеят до 15 от най-добрите иде, които ще бъдат включени във втория етап. Той ще представлява обучение на тема „Започни собствен бизнес”, което ще се проведе в бизнесцентър „Европа директно” от 18 дои 22 април. След обучението всички участници, които имат желание ще могат да подадат проектни предложения към ОИЦ, те ще бъдат разгледани по същество в началото на месец май, след което ще се определят трите най-добри идеи. Победителите ще получат наградите си по време на официална церемония на 5 май. „Най-добрият проект ще бъде подпомогнат в разработването на формата по дадена програма, по която той е най-приложим”. „Предприемаческата академия Crew 21″, ще позволи достъп на автора до интернет маркетинг платформа, където има доста предприемачи”, поясни Минчева.