БЛАГОЕВГРАД – 25.03.16 – Камбитов: Община Благоевград е принудена да върне надвзети близо 2,5 млн. лева

На редовно заседание на Общинския съвет в Благоевград, кметът Атанас Камбитов заяви, че Общината трябва да възстанови надвзети средства в размер на 2 349 445 лева по ОП “Околна среда 2007 – 2013”, отпуснати по проекти, завършени през 2010 година. Сумата е надвзета и не е върната в срок. Средствата са по договор за “Реконструкция и модернизиране на водоснабдителната и канализационна мрежа в кварталите “Струмско”, “Грамада” и “Баларбаши”, както и изграждане на нова и подобряване на състоянието на съществуващата водопроводна мрежа в IV микрорайон на Благоевград. Пред местния парламент градоначалникът заяви още, че е приета Инвестиционната програма по ОП “Региони в растеж” в размер на 44 млн лева. В програмата е включено санирането на сградите на полицията и пожарната, вътрешна рехабилитация и нова оборудване на две училища в града, изграждане на нова детска градина на терена на Осма детска градина, изграждане на физкултурен салон в НХГ, като настоящият такъв ще бъде превърнат в актова зала, както и проектът за подлез в кв. “Грамада”.
По време на заседанието на ОбС бе гласувано и предложение за План за противодействие на тероризма на територията на община Благоевград. Той предвижда създаването на щаб, който да се ръководи от кмета. Посочени са и местата, където се събират големи групи хора и съответно са рискови при терористични нападения. Председателят на Комисията по осигуряване на обществен ред и сигурност и противодействие на корупцията Георги Васев даде предложение в плана да бъдат включени и стадион “Христо Ботев” и големите търговски вериги, тъй като на тези места се съсредоточават голям брой хора. Планът бе приет с общо 37 гласували “за” и нито един “против” или “въздържал се”.