ШУМЕН – 29.03.16 -Kметският кабинет ремонтиран почти без пари, а новия автомобил на общината е собственост на банка

Ремонтът на кметския кабинет в сградата на община Шумен е извършен безвъзмездно от строителна местна фирма. Това става ясно от отговора на градоначалника Любомир Христов на питане на съветника от „Атака” Добрин Чайлев. Кметът уточнява, че сградата на местната администрация е строена през 70-те години на ХХ век и до сега не е била основно ремонтирана. „Всички основни елементи на сградата са морално и технически остарели и не съответстват на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд”, се казва в отговора на Христов. През февруари е постъпило предложение за изготвяне на интериорен проект, извършване на ремонтни дейности, осигуряване на ново обзавеждане за кметския кабинет и прилежащите му помещения. То е било прието и общината е заплатила само стойността на строителните материали и подменените врати на кметския кабинет, помещенията и приемната към него, както и на заседателната зала на втория етаж в сградата на местната администрация. В отговора не е посочено обаче каква е заплатената за това сума. За изготвения интериорен проект, за вложения труд и строително-монтажните работи са подписани договори за дарение. Кметът уточнява, че са закупени и шкафове за документи, поставени в помещения на Дирекция „Устройство на териториите”. В отговора се казва още, че в капиталовата програма за тази година на Община Шумен е предвиден ремонт на сградата на кметската администрация, състоящ се в подмяна на фасадна дограма и ремонт на санитарните помещение на втория етаж. Относно новия служебен автомобил на кмета – „Киа Спортидж”, в отговора е посочено, че той е собственост на банката, с която общината има догооврни взаимоотношения. В началото на годината банката е подновила автопарка си, като стария „Фолксваген Туарег” е върнат на банката, а тя е предоставила на администрацията новата „Киа”. Този автомобил се ползва основно от кмета на града, но при необходимост и от други служители на общината.