ЯМБОЛ – 27.03.16 – Засаждат нови 200 фиданки в Ямбол

Близо 200 нови дръвчета ще бъдат залесени тази пролет в Ямбол. Предвижда се залесителната кампания да приключи в началото на април. Дървета ще бъдат залесени на местата на отстранените болни дървесни видове, които представляваха заплаха за преминаващите граждани и моторни превозни средства. Извършва се и регулярно санитарно кастрене на дървесната растителност по улици, на които дървета са засадени преди повече от 50 години. Причина за това е, че при по-голямата част от дърветата има сухи клони, а при други са започнали гнилостни процеси. Най-много 45 широколистни дървета от вида „Червенолистен шестил” ще бъдат засадени на ул. „Граф Игнатиев”. По ул. „Мраморно море” новите дървета ще бъдат акации от вида „Златен дъжд”. Залесителните мероприятия обхващат още ул. „Стилияна Парашкевова”, където ще се засадят плачещи върби, ул. „Цар Иван Александър” – с японски ябълки, ул. „Бузлуджа”- японски сливи. Предвидени за засаждане са още кестени и офики на улиците „Оборище” и „Битоля”. Обновената растителност допълва мерките по промяна в облика на основните пътни артерии в града, след извършените по тях основни и текущи ремонти.