ВИДИН – 17.03.16 – Община Видин изхвърли изпълнителя на пречиствателната станция

Община Видин прекрати договора за възлагане на обществена поръчка с предмет „Проектиране и строителство на Пречиствателна станция за отпадъчни води” (ПСОВ) – гр. Видин”. От общината съобщиха, че е изтекло вече 14-дневното предизвестие за това и договорът се счита за прекратен от 15.03.2016 г. Причините за драстичната мярка са грубо и системно нарушаване на договорните разпоредби от изпълнителя. Следва освобождаване на обекта до 31.03.2016 г. Община Видин ще продължи действията по влизането във владение на заплатеното оборудване. Предстои провеждането на нов търг за избор на изпълнител, който да завърши проекта.