ВРАЦА – 15.03.16 – АЕЦ „Козлодуй" скочи срещу лъжливи публикации

Ръководството на АЕЦ „Козлодуй” разпространи информация, с която опровергава публикации с твърдения, че най-опасните ядрени реактори в Европейския съюз са тези в българската АЕЦ „Козлодуй” и че според доклад от 2013 г. на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) са установени „многобройни проблеми” с „липсата на план за действие в аварийни ситуации и за обучение на персонала”. В писмото се казва:
Международната агенция за атомна енергия проведе мисия за преглед на експлоатационната безопасност (OSART – Operational Safety Review Team) в АЕЦ „Козлодуй” в периода от 26 ноември – 13 декември 2012 г., по покана на правителството на Република България. В съответствие с изискванията на програмата за провеждане на мисии OSART, осемнадесет месеца по-късно, през м. юни 2014 г., екип на МААЕ осъществи последваща партньорска проверка (мисия OSART FOLLOW-UP) за оценка на постигнатия напредък от страна на централата по отношение на препоръките и предложенията от мисия OSART 2012. Екипът от международни експерти оцени много високо действията, предприети от „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, и ефективността от тяхното изпълнение. Резултатите от последващата проверка потвърдиха, че експлоатационните практики на централата съответстват както на изискванията на стандартите по безопасност на МААЕ, така и на най-добрите международни практики. Нещо повече – екипът на Международната агенция констатира 9 добри практики* в българската атомна централа, които да бъдат споделени с международната ядрена общност, като две от тях са именно в областите „Аварийно планиране и готовност” и „Обучение и квалификация”. Това е признание за отличната подготовка на персонала на централата и за високото ниво на аварийната готовност в АЕЦ „Козлодуй”. Резултатите от мисията OSART и от последващата партньорска проверка (OSART FOLLOW-UP) бяха представени от МААЕ през 2014 г. в окончателния „Доклад от екипа за проверка на експлоатационната безопасност (OSART) на АЕЦ „Козлодуй”, България, 26 ноември – 13 декември 2012 г., Последваща мисия на АЕЦ „Козлодуй”, България, 23 – 27 юни 2014 г.” Следвайки политиката си на открита комуникация с обществеността и за предоставяне на обективна информация за състоянието на безопасността на централата, ръководството на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД публикува доклада на интернет страницата на Дружеството, който е достъпен и в оригинал в английската част на сайта. В заключение бихме искали да подчертаем, че тиражираните твърдения са абсолютно безпочвени и не са базирани на никакви реални заключения на експертни международни организации в областта на ядрената енергетика.