ДОБРИЧ – 14.03.16 – Добрич се включва в отбелязването на 100-годишнината от Първата световна война

Община Добрич ще бъде съорганизатор на Международна научна конференция на тема „Първата световна война и България през 1916 г.”, съобщи зам.-кметът по хуманитарни дейности д-р Емилия Баева. Научният форум се организира от Военна академия „Г. С. Раковски” с партньорството на  общини Тутракан и Благоевград, към които миналата седмица се е присъединила и община Добрич, обясни Баева. Конференцията ще се проведе от 4-7 октомври. Пленарните заседания ще започнат на 4 октомври в София, а на следващия ден едновременно ще тръгнат три лъча към общините- партньори. Изнасянето на пленарните заседания извън залите на военна академия има за цел да засили интереса на българската общественост към отбелязване на събитието. Заседанието в Добрич ще бъде на 6 октомври, очаква се тук да бъдат представени 11 научни доклада.