ШУМЕН – 15.03.16 – Търсят нов инвеститор за "Fabulis"

“Търсим инвеститор, който да продължи строителството на спортно-развлекателния комплекс “Fabulis”, обяви пред журналисти днес зам.-кметът по строителство на Шумен инж. Боян Тодоров. Той обясни, че от инвеститора по-скоро ще се очаква да възстанови обекта след пораженията, нанесени от последния наемател. По думите на кмета Любомир Христов предстои да бъде организиран конкурс, но при далеч по-ясни условия. Според становището на комисията, определена за установяване състоянието на сградата, се откриват нарушения в покривната изолация, а асансьорната клетка и входовете на помещенията под стълбищната част са разбити. Наблюдава се и общо улягане на южните фасади на сградата, вследствие на което са се получили деформации по носещите стени. Външните стени са овлажнени, като по-голямата част от тях са компрометирани. ВиК и ел. инсталацията пък подлежат на оглед на експерти за експлоатационната им годност.
„Най-после получихме правото да влезем и да видим какво е направено от наемателя „Ексит” ООД”, обясни директорът на шуменското общинско предприятие по туризъм “Мадарски конник” Добромир Жеков.
„Сами виждате в какво състояние е обектът, а наемателят твърдеше до последния момент, че всички дейности, които предразполагат пускането му в действие, са налице”, обясни той. „Заварваме всички общински сгради в това състояние”, коментира в допълнение градоначалникът Любомир Христов. Той обясни, че районът около Летния театър пък ще бъде заграден и обезопасен със съдействието на военния гарнизон. На въпрос какво ще се прави оттук нататък с него Любомир Христов отговори, че обектът е включен в ОП „Региони в растеж”, като идеята е да бъде възстановен до 2018 г. По думите му новият проект ще се прави тепърва.