ЛОВЕЧ – 07.03.16 – Ученици от Ловеч четоха оригинални документи за освобождението

В интересна беседа за Освобождението на България участва 4 „б” клас от ОУ „Васил Левски” – Ловеч, в Териториалния отдел на Държавния архив. Учениците се докоснаха до оригинални документи, свързани с Освобождението на България и на Ловеч. Разгледаха снимки и рисунки, свързани с освободителната война, обяви за чествания на годишнини от Освобождението. Петя Атанасова, главен експерт в Архива, припомни събитията, предхождащи войната, и подписването на Манифеста за обявяването й от цар Александър II. Учениците видяха как е изглеждал този документ. Петя Атанасова разказа за двете освобождения на Ловеч, за жестокостта, на което е било подложено българското население в града, след като турците отново го превземат. Учениците се опитаха да разчетат стари документи, в които се описват тези тежки за населението събития. Разгледаха снимки на картини от парада на победителите в Сан Стефано, на къщата, където е подписан мирният договор. Децата видяха и как е изглеждала първата и последната страница на този договор, който е на френски език. В разговор с учениците Петя Атанасова припомни какви са знаците на признателност на ловчалии към освободителите – Белият и Черният паметник, улици, които носят имена на руски военнокомандващи. Висши руски офицери, допринесли за свободата на града, са станали почетни граждани на Ловеч. Атанасова показа книгата на почетните граждани на Ловеч, издание на Регионалния исторически музей. Тя припомни и местата в града, свързани с основните битки за Ловеч – Стратеш, Сър пазар, Червен бряг и района на училище „Св. Климент Охридски”. Учениците видяха стари документи, в които се посочва как ловчалии са чествали годишнините от Освобождението. Петя Атанасова обърна внимание на това, че преди 1916 г., когато България минава към Григорианския календар, Освобождението се е чествало на 19 февруари, а не на 3 март. Тя посочи и издания на музея в Ловеч, както и на Държавния архив, които дават много информация за събитията преди и след Освобождението. Ловеч е имал Градски управителен съвет още на 31 август 1877 г., шест месеца преди подписването на Санстефанския мирен договор, подчерта Атанасова. За решенията на тази първа следосвобожденска местна власт разказва книга на Архива в Ловеч. Инициативата за поредица от беседи за ученици в навечерието на 3 март е на Териториалния отдел на Държавния архив. В нея се включиха и учениците от клубовете „Културно-историческо наследство” и „Оформление и илюстрация на книгата” от шестите класове на ОУ „Васил Левски”.