ЛОВЕЧ – 01.03.16 – 5 стратегически цели определи Община Ловеч в програмата си до 2020 г.

Пет стратегически цели са заложени в програмата за управление на община Ловеч до 2020 г., съобщават от там. Документът бе приет на последната сесия на общинския съвет. Основните цели пред управленския екип са постигане на устойчив икономически растеж, поддържане на прозрачна и диалогична общинска администрация, съвременни условия за живот чрез балансирано териториално развитие, качествени и достъпни услуги в образованието, здравеопазването, спорта и социалните дейности, както и община Ловеч да стане предпочитана туристическа дестинация. Постигането на устойчив икономически растеж минава през редица мерки за успешно функциониране на бизнеса. Тук се иска разширяване на комплексните административни услуги, бързи услуги, нови икономически отношения с бизнеса от побратимените градове чрез работни срещи на място. Предвижда се създаване на условия за привличане на нови инвестиции и издаване на сертификати клас В. Друг нов момент е приложение към интернет-страницата на общината, ориентирана към инвеститорите, на български и английски език. Поддържането на прозрачна и диалогична общинска администрация включва устойчивост на нормативните актове и ефективност на администрацията. Акцент е поставен върху действаща електронна община чрез онлайн услуги, включително ГИС-портал. Според програмата съвременните условия за живот се постигат чрез балансирано териториално развитие, качествени и достъпни услуги. Ще бъде завършена системата за видеонаблюдение по кръстовищата, предвижда се въвеждането на единен телефонен номер за сигнали и проблеми. Общината ще провежда активна политика за кандидатстване по европейските програми. Ще бъде разработен и Общ устройствен план. На първо време ще стане благоустрояването на централната градска част на Ловеч и площад „Тодор Кирков“. Програмата обхваща още парковите зони, кварталите и стига да санирането на жилища. За обособяването на Ловеч като предпочитана туристическа дестинация ще се разработи и приеме стратегия за развитието на туризма до 2020 г. Предвижда се архитектурно-историческите резервати „Вароша” в Ловеч и Старо Стефаново в едноименното село да бъдат рехабилитирани. В програмата се акцентира и върху Зоопарка и парка „Стратеш”, Деветашката пещера, Къкринското ханче и други обекти. Интересна идея е създаването на тематична люлякова градина на „Стратеш” с люляци от цял свят. Предвижда се и създаване на условия за изграждане на открит плувен басейн, зона за пейнтбол и скейт зона за младите. В раздела културна инфраструктура се залага основен ремонт на Покрития мост и Фондохранилището. В бившата казарма ще се изгражда Културен дом, а Младежкият дом ще бъде цялостно преустроен. Здравеопазването продължава да е в центъра на грижите на община Ловеч, затова програмата изисква осигуряване на медицински специалисти за всички здравни кабинети в детските и учебните заведения. Предвижда се също реално участие на представител на общината в управлението на държавната областна болница. Заложено е и денонощно аптечно обслужване.