ХАСКОВО – 02.03.16 – Свиленград е избран за партньор на 10 европейски общини по Програма „Европа за гражданите”

Община Свиленград ще участва в партньорски проект на общо 11 общини от цяла Европа. Проектът „Европейско партньорство за иновативни градове” ще се финансира от Програма „Европа за гражданите” 2014-2020 г. В него участват общини и общински сдружения от Испания, Италия, Латвия, Румъния, Полша, Македония, Естония, Хърватска и Германия. Водещ партньор е Асоциацията на общините “Сиера де Сан Педро” в Испания. Продължителността на проекта е 24 месеца. Общата му стойност за всички партньори е 145 000 евро. Основната цел на проекта е да подкрепи градовете в разработването на ефективни и устойчиви стратегии за адаптиране към изменението на климата и превенция на риска от природни катаклизми. Стремежът е да се активизира и гражданският ангажимент на населението. Ще бъдат организирани шест международни конференции с участието на експерти от всички страни и представители на ЕК. Националните, регионалните и местните власти ще бъдат призовани да участват в процесите за оценка на място, за да се разработят иновативни решения за намаляване на природните бедствия, което е една от основните стратегии на ЕС.